Bygglov beviljat!

Nu har vi äntligen det i vår hand, bygglovet 🙂 Det är många papper i omlopp men på något sätt känns just detta som lite speciellt. Det skall nu anslås och distribueras på olika sätt för att ”vinna laga kraft” efter tre veckor.

Pappret blir också startskottet för den direkta produktionsplaneringen som skall ge oss en leveransvecka och inflyttningsvecka, spännande. För att sedan få det eftertraktade startbeskedet skall det till ett tekniskt samråd med alla duktiga människor i projektet, kontrollplaner och byggplatsbesök.

Vi kämpar också vidare med ansökan om avlopp, inlämnad förra veckan efter lite utredning och klarläggande om placering. Jag har träffat vår handläggare och fått klart för mig att vi behöver skaffa ett ”uttalande” från kommunstyrelsen att ”avloppets samlokalisering inte är en förbjuden åtgärd” mm, och att vi därmed inte behöver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba på…

Parallellt med detta skall vi försöka slutföra fastighetsbildningen. Framför oss har vi Lantmäteriets förrättning där tomtens omfattning och utformning skall fastställas. Det visar sig att vi behöver ytterligare dispens från strandskyddsbestämmelserna för att kunna slutföra detta och det tar ca tre månader… Då kavlar vi upp ärmarna igen…

Varken Camilla eller jag brukar ägna oss åt fiske, men tålamod är vår bäste vän!