Bygglov på G!

Nu händer det äntligen något litet. Vårt bygglov finns med på samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista inför möte på torsdag.?

Uppdatering 2014-09-19:
Bygglovet beviljades 🙂 Nu skall protokollet signeras av politikerna på onsdag nästa vecka, sen tar det tre veckor innan det ”vinner laga kraft”.