Skrothögen

Under sommaren och rivningen har vi sorterat ut all möjlig metall och lagt i en stor hög på åkern framför tomten. Det var takplåtar, element och vattenrör, gamla rostiga tunnor, vedpannor mm mm. Idag blev även detta bortforslat, bara lite städning kvar, gött!