Rivning dag 2


Tillsammans med vår Kontrollansvarige Åke Persson har vi gjort en materialinventering som han sedan sammanställt i en rivningsplan. Denna plan har vi fått godkänd av kommunen som gett oss startbesked. Planen beskriver hur vi skall ta omhand allt rivningsavfall.

Vi sorterar bland annat ut metall till återvinning,

diverse plast…

och övrigt brännbart till Lusharpans återvinningsstation.

Isolering, vind- och tjärpapp och diverse elskrot blev helgens skörd, här lastat på kärran för transport senare i veckan.

Vi fick också hjälp av Simon (vår son) idag. Då brukar det hända spännande och lite mer dramatiska saker. Han hämtade farfars traktor och kopplade vinschen i gaveltakstolen. Innan dess hade han tigersågat ett snitt över hela taket. Sen var det en smal sak att öppna upp gavelspetsen.

Efter lite uppröjning var vi nöjda för denna helg. Nu väntar en ny tredagars arbetsvecka, på torsdag är det Kr.himmelsfärd med långhelg, då hoppas vi på bra rivningsväder igen. På återhörande.